موضوع اکسپو 2017 آستانه: اکسپو 2017 آستانه با موضوع ”انرژی آینده“  “Future Energy” از تاریخ دهم ماه ژوئن لغایت دهم ماه سپتامبر سال 2017 مقارن با 20 خرداد ماه لغایت 19 شهریور ماه سال 1396 در شهر آستانه، قزاقستان برگزار خواهد شد.

لوگوی اکسپو 2017 آستانه: لوگوی اکسپو 2017 آستانه برگرفته از نماد انرژی بادی، بعنوان شناخته شده ترین نماد انرژی جایگزین، تولید کننده انرژی از طریق نیروی باد در نظر گرفته شده است .

–رنگ آبی به نشان از آب، اقیانوس و صلح

–رنگ نارنجی به نشان از عدل

–رنگ سبز به نشان از تازگی، طبیعت، تجدید پذیری و بوم شناسی
موقعیت (سایت) اکسپو 2017 آستانه: اکسپو در سایتی در حال احداث با مساحتی در حدود 173.4 هکتار در جنوب شهر آستانه (8 کیلومتری جنوب مرکز تاریخی شهر آستانه و 4 کیلومتری محدوده استقرار ساختمان جدید دولت) قرار گرفته که 25 هکتار برای پاویون های نمایشگاهی و 149 هکتار فضای پیرامونی جهت سالن های همایش، شهرک اکسپو و مجموعه اقامتی مشارکت کنندگان، محل استقرار ناوگان حمل و نقل شهری، انبارها، پارکینگ هاو امکانات نمایشگاهی در نظر گرفته شده است. مجموعه سایت اکسپو و زیرساختهای مرتبط با هدف بهره گیری پس از خاتمه نمایشگاه به عنوان مرکز مالی بین المللی طراحی شده است .

14 پاویون بین المللی بصورت یکسان، دو طبقه و یو (U) شکل طراحی شده است که در عین پیوستگی گروهی، به صورت مستقل و با دسترسی جداگانه خواهد بود .
تقسیم بندی پاویون های بین المللی در چهار بخش (توسط برگزارکننده):
 • کشورهای حوزه اروپا
 • کشورهای حوزه آمریکای لاتین و کارائیب و شمال آمریکا
 • کشورهای حوزه آسیا و پاسیفیک
 • کشور های حوزه CIS و آفریقا

چهار پاویون موضوعی نیز تحت عناوین ذیل طراحی شده است:

 • جهان انرژی
 • انرژی برای حیات
 • انرژی برای همه
 • انرژی آینده من

تقسیم بندی پاویون ها از نظر متراژ تحت پوشش:

 • پاویون های گروه A (مساحت تقریبی 350 متر مربع)
 • پاویون های گروه B (مساحت تقریبی 550 متر مربع)
 • پاویون های گروه C (مساحت تقریبی 750متر مربع)
 • پاویون های گروه D (مساحت تقریبی 1000 متر مربع)
 • پاویون های گروه E (پاویون های مشترک – دربرگیرنده مجموعه پاویون های کشورهای کوچک)