معرفی شرکت:

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در دفتر اکسپوهای جهانی(BIE) مسئول برگزاری و اجرای پاویون ایران در اکسپو 2017 آستانه می باشد.

معرفی کمیسر ژنرال :

جناب آقای دکتر حسین اسفهبدی، معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کمیسر ژنرال ایران در اکسپو 2017 آستان به مقامات دولت قزاقستان معرفی گردیده است.

معرفی مسئولین کمیته های ستاد ملی:

جناب آقای محبعلی، مسئول کمیته طراحی، فنی و معماری ستاد ملی اکسپو 2017 آستانه

جناب آقای احمد مظفر، مسئول کمیته برنامه ریزی و پشتیبانی ستاد ملی اکسپو 2017 آستانه

جناب آقای سید محمد رضا علوی، مسئول کمیته محتوایی ستاد ملی اکسپو 2017 آستانه

جناب آقای محمد سعادتی پور، مسئول کمیته تشریفات، تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد ملی اکسپو 2017 آستانه

جناب آقای سیاوش امیرمکری، عضو ستاد ملی مشارکت در اکسپو 2017 آستانه

جناب آقای علی اکبر ترکاشوند، عضو ستاد ملی مشارکت در اکسپو 2017 آستانه

جناب آقای سید حسین میرظفرجویان، عضو ستاد ملی مشارکت در اکسپو 2017 آستانه

جناب آقای محمد جواد قنبری، عضو ستاد ملی مشارکت در اکسپو 2017 آستانه