سومین جلسه مشارکت کنندگان بین المللی (IPM) در اکسپو 2017 برگزار شد
1395/12/7
توسعه شهری آستانه برای میزبانی اکسپو ۲۰۱۷
1395/12/2